O firmie Oferta Szkolenia E-learning Akcesoria BHP Kontakt Aktualności


SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenie okresowe opiera się na aktualizacji i ugruntowaniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp oraz zaznajomieniu uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

OFERUJEMY SZKOLENIA OKRESOWE Z ZAKRESU BHP DLA:

- PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
- PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
- PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH
- PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

Częstotliwość szkoleń okresowych

Szkolenia okresowe należy powtarzać. Ich częstotliwość uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy.
I tak, szkolenie dla kolejnych grup pracowników należy wykonywać:

- PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI - co 5 lat,
- PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH - co 3 lata,
- PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH - co 6 lat,

Należy jednak pamiętać, ze na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, szkolenia okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz w roku

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o


  

PARTNERZY:
BHP Bielsko Biała bhp Katowice BHP BIELSKO Tychy bhp Czechowice Dziedzice behapowiec ocena ryzyka bhp ochrona środowiska ppoż